Zespół psychologiczno-jelitowy GAPS

Inne

Akryloamid

 

Akryloamid,

wg klasyfikacji IARC (International Agency for research on Cancer),
    dotyczącej związków chemicznych powstających w wyniku termicznego przetwarzania żywności, należy do grupy 2A- substancje prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka, jest produkowany przemysłowo od 1954 roku. Jest to substrat używany do syntezy polimerów poliakryloamidowych.
Naturalnie nie występuje w przyrodzie.

Więcej tutaj......

O nas

Konsultacje